Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia: specjalność filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne

Filologia: specjalność filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne (WH-F-FW-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Filologia włoska II stopnia

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska II stopnia jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury włoskiej, teorii literatury, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz doskonalenie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od poziomu C1 do poziomu C2.

Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje:

·specjalizacja translatorska – umożliwia pozyskanie unikalnych kompetencji zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, w obszarze przekładu literackiego oraz tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych;

·specjalizacja metodyczna – zapewnia bogatą ofertę kursów metodycznych przygotowujących do pracy jako lektor języka włoskiego.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w instytucjach kultury, redakcjach, wydawnictwach, w międzynarodowych korporacjach, w mediach, jak również we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – w ambasadach, konsulatach.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filologia, specjalność: filologia włoska II stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 33/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Plan studiów i efekty kształcenia określono Uchwałą nr 52/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 14 maja 2018 r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/