Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia: specjalność filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne

Filologia: specjalność filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne (WH-F-FW-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Filologia włoska I stopnia

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska I stopnia jest zdobycie wiedzy z zakresu literatury włoskiej, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz nabycie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1.

Na kierunku dostępne są moduły do wyboru

·Turystyka kulturowa Włoch – umożliwia poznanie historii włoskiej kuchni, specjalistycznego słownictwa z zakresu sztuki i turystyki, zagadnień związanych ze współczesną sztuką włoską;

·Włoskie artes – moduł poświęcony tematyce artystycznej w obszarze m.in. włoskiego kina, teatru, opery;

·Edytorstwo dla italianistów – moduł przeznaczony dla osób zainteresowanych rynkiem książki, przekładami literatury włoskiej, obejmujący praktyczne zajęcia z redagowania tekstów oraz przybliżający edytorstwo literatury włoskiej różnych epok.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w instytucjach kultury, w mediach, w redakcjach, wydawnictwach, szkołach językowych, międzynarodowych korporacjach, w których wykorzystuje się język włoski, we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – ambasadach, konsulatach.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Filologia specjalność: filologia włoska I stopnia studiów stacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 66/2015 Senatu UKSW z dnia 22.05.2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 21/2015 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 13.04.2015 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pr - Praktyka
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Filologia: specjalność filologia włoska - II rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka360zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo130zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja130zal
Praktyczna nauka jęzka włoskiego - wypowiedź pisemna130zal
Gramatyka opisowa języka włoskiego230e
Gramatyka opisowa języka włoskiego230zoc
Związki kulturowe włosko-polskie230zoc
Wstęp do historii sztuki włoskiej230e
Analiza tekstów literackich: Seicento i Settecento230zoc
Włochy nowożytne330e
Język łaciński230e
Stylistyka praktyczna230zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka330e
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja130e
WH-F-FWI-2-EGZ
Ochrona własności intelektualnej115zoc
Analiza tekstów literackich:Ottocento230zoc
Historia filozofii230zal
Historia filozofii230e
Seminarium licencjackie33030zal
Wszystkie przedmioty językowe660zoc
Zajęcia Wychowania Fizycznego060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla filologii włoskiej93060zoc
Konwersatoria ogólnowydziałowe660zoc
Razem:58195390180603030
Filologia: specjalność filologia włoska - III rokECTSwykćwkonlek_nowprsemsemlizal
Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo260zal
Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo260e
Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia230zoc
Praktyczna nauka języka włoskiego: wypowiedź ustna230zal
Praktyczna nauka języka włoskiego: wypowiedź ustna230e
Egzamin z Praktycznej nauki języka włoskiego (III rok)1*e
Włochy współczesne330zoc
Analiza tekstów literackich: Novecento430e
Historia języka włoskiego330e
Media włoskie33030e
Analiza tekstów literackich: literatura najnowsza21515zoc
Seminarium licencjackie430zal
Seminarium licencjackie530zal
Konwersatoria ogólnowydziałowe660
Przedmioty specjalizacyjne dla filologii włoskiej106060zoc
Praktyki6120zoc
Razem:5712028516512060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/