Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia, specjalność: filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne

Filologia, specjalność: filologia klasyczna - studia II stopnia stacjonarne (WH-KU-FK-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia z zakresu Filologii klasycznej II stopnia kształcą specjalistów języka łacińskiego i greki klasycznej oraz kultury antycznej wraz z jej recepcją. Przygotowują do pracy w różnorakich instytucjach kultury, w ośrodkach badawczych, archiwach i bibliotekach (także zbiorów specjalnych). Studia klasyczne mogą także stanowić uzupełnienie innych studiów i zaawansowanych badań humanistycznych, przygotowują do bracy naukowej na uniwersytetach i placówkach badawczych.  Studenci kiwrunku stopnia FK mają  możliwość realizacji modułu nauczycielskiego i tym samym uzyskania uprawień do nauczania w szkołach przedmiotu "Język łaciński i kultura antyczna".

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia: specjalność filologia klasyczna, studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 63/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 63/2020 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2020.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/