Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne

Ekonomia - studia I stopnia niestacjonarne (WS-EKN-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia posiada ogólną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych, rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, w szczególności dotyczące instytucji gospodarczych w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym i prawnym. Ma świadomość konieczności korzystania z dorobku nauk ekonomicznych przy rozwiązywaniu współczesnych problemów. Wiedza ta pozwala wykonywać zawód ekonomisty na wielu stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i samorządowej i organizacjach społecznych.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku ekonomia studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22.03.2012 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 159/2013 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 6.05.2013 r.

Plan studiów: