Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne

Ekonomia - studia I stopnia stacjonarne (WS-EK-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ekonomia posiada ogólną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych, rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, w szczególności dotyczące instytucji gospodarczych w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym i prawnym. Ma świadomość konieczności korzystania z dorobku nauk ekonomicznych przy rozwiązywaniu współczesnych problemów. Wiedza ta pozwala wykonywać zawód ekonomisty na wielu stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach, administracji publicznej i samorządowej i organizacjach społecznych.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku ekonomia studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22.03.2012 r. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 159/2013 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 6.05.2013 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Ekonomia I rokECTSwykćwkonlekzal
Aktualność dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego1zoc
Ekonomika integracji europejskiej1zoc
Ekonomika integracji europejskiej1zoc
Historia gospodarcza1330e
Mikroekonomia183030e
Międzynarodowe stosunki gospodarcze1320e
Międzynarodowe stosunki gospodarcze1320e
Ochrona własności intelektualnej1zoc
Ochrona własności intelektualnej1zoc
Podstawy marketingu1zoc
Podstawy marketingu1zoc
Podstawy prawa1330zoc
Prawo podatkowe Unii Europejskiej1zoc
Prawo podatkowe Unii Europejskiej1zoc
Podstawy zarządzania173030e
Podstawy zarządzania173030e
Statystyka opisowa173030e
Statystyka opisowa173030e
Technologie informacyjne1zoc
Wprowadzenie do ekonomii1zoc
Wprowadzenie do socjologii1zoc
Wprowadzenie do socjologii1zoc
Zastosowanie matematyki w ekonomii183030e
Zastosowanie matematyki w ekonomii1zoc
Wszystkie przedmioty językowe360
Wykłady monograficzne dla Ekonomii2TODOTODOTODO
Przedmioty obowiązkowe dla Ekonomii stacjonarnej I r. I st.2TODOTODOTODO
Razem:5928018060

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Ekonomia II rokECTSwykćwkonlekzal
Analiza ekonomiczna162020e
Finanse publiczne162020e
WS-EK-FSp1
Gospodarka regionalna1e
Gospodarka regionalna1e
Katolicka Nauka Społeczna1330zoc
Katolicka Nauka Społeczna1330zoc
Laboratorium komputerowe1zoc
Laboratorium komputerowe1zoc
Mikroekonomia 21e
Podstawy makroekonomii1e
Podstawy makroekonomii1e
Podstawy rachunkowości173030e
Polityka społeczna1e
Rachunkowość1e
Rynki finansowe152020e
Wszystkie przedmioty językowe2460
Przedmioty obowiązkowe dla Ekonomii stacjonarnej II r. I st.2TODOTODOTODO
Przedmioty specjalizacyjne dla Ekonomii stacjonarnej2TODOTODOTODO
Wychowanie fizyczne dla Ekonomii stacjonarnej2TODOTODOTODO
Razem:341509060

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Ekonomia III rokECTSwykćwkonlekzal
Ekonometria122020 lub 15e
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu1e
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu1e
Historia gospodarcza1330e
Historia myśli ekonomicznej1zoc
Procedury aplikacyjne i decyzyjne UE1e
Polityka gospodarcza1720 lub 3020 lub 30e
Zamówienia publiczne1330 lub 20zoc
Zamówienia publiczne1330 lub 20zoc
Wykłady monograficzne dla Ekonomii2TODOTODOTODO
Przedmioty obowiązkowe dla Ekonomii satcjonarnej III r. I st.2TODOTODOTODO
Praktyki dla Ekonomii stacjonarnej2TODOTODOTODO
Przedmioty seminaryjne dla Ekonomii stacjonarnej2TODOTODOTODO
Przedmioty specjalizacyjne dla Ekonomii stacjonarnej2TODOTODOTODO
Razem:1850

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

2 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.