Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Erasmus - Ekonomia

Erasmus - Ekonomia (WS-EK-E)

Erasmus
mobilność studencka, 1 rok
Język: brak danych

Student nominowany do odbycia studiów częściowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez BiuroCEEPUS"Central European Exchange Program for University Studies"

Oferta dydaktyczna:

Oferta dydaktyczna UKSW dostępna jest na stronie: Katalog ECTS

 Wymagane dokumenty:

  • Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów lub ostatni otrzymany dyplom uczelni wyższej (w języku polskim lub angielskim);
  • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego lub polskiego przynajmniej na poziomie B1;
  • Formularz zgłoszeniowy UKSW (podpisany i opieczętowany przez reprezentanta uczelni macierzystej);
  • Formularz aplikacji mobilności CEEPUS;
  • CEEPUS Porozumienie o Programie Studiów;
  • Skan paszportu lub dowodu tożsamości.

Przetwarzanie aplikacji może potrwać do trzech tygodni.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ceepus.info

*CEEPUS "Central European Exchange Program for University Studies" jest programem wymiany studentów i doktorantów realizowanym przez Albanię, Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię Północną, Mołdawię, Rumunię, Polskę, Słowację, Słowenię, Serbię, Węgry, Bośnię i Hercegowinę oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/