Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chrześcijańska turystyka religijna > Chrześcijańska turystyka religijna - studia I stopnia stacjonarne

Chrześcijańska turystyka religijna - studia I stopnia stacjonarne (WT-CTR-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku chrześcijańska turystyka religijna jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii, ale wyspecjalizowanej w unikatowy sposób – tak, by student mógł równocześnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w praktyce zawodowej związanej z turystyką.

Kierunek chrześcijańska turystyka religijna przygotowuje przyszłych pracowników branży turystycznej i pielgrzymkowej w duchu chrześcijańskim, łącząc wiedzę teologiczną z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. Uniwersytet od 2012 roku jest wpisany do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek Województwa Mazowieckiego, co umożliwia prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy jako dobrze przygotowanych do działalności w zakresie szeroko rozumianej turystyki religijnej i pielgrzymkowej, z możliwością uzyskania kwalifikacji pilota wycieczek, potwierdzonej certyfikatem.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w jako, między innymi, pracownicy biur podróży i biur organizujących szeroko rozumianą turystykę religijną, pracownicy instytucji związanych z pielgrzymowaniem (np. domów pielgrzyma i domów rekolekcyjnych), piloci grup turystycznych, piloci chrześcijańskich grup pielgrzymkowych, pracownicy instytucji promocji dziedzictwa chrześcijańskiego i ochrony zabytków chrześcijańskich oraz pracownicy chrześcijańskich instytucji kultury.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/