Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Erasmus - Biologia

Erasmus - Biologia (WB-BI-E)

Erasmus
mobilność studencka, 1 rok
Język: brak danych

Student Uczelni Wyższej, z którą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma podpisaną ważną umowę bilateralną w ramach programu Erasmus+ (KA131). Student musi zostać nominowany przez swoją Uczelnię Macierzystą do odbycia studiów częściowych na UKSW.

Oferta dydaktyczna:

Oferta dydaktyczna UKSW dostępna jest na stronie Katalogu ECTS

 Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy UKSW (podpisany i opieczętowany przez reprezentanta uczelni macierzystej);
  • Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów lub ostatni otrzymany dyplom uczelni wyższej (w języku polskim lub angielskim);
  • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego lub polskiego przynajmniej na poziomie B1;

Kandydat może również złożyć zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub polskiego na poziomie minimum B1 wydane przez uczelnie macierzystą i potwierdzone przez jednostkę nauczającą języków obcych na macierzystej uczelni studenta (foreign language school, foreign language department, etc.).

  • Skan paszportu lub dowodu tożsamości.

Terminy składania wniosków:

Pierwszy semestr lub cały rok –do 31 maja

Drugi semestr – do 15 stycznia

Wnioski składane po terminie mogą zostać odrzucone.

Przetwarzanie aplikacji może potrwać do trzech tygodni.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
zoc - Zaliczenie na ocenę
Dowolny wybór przedmiotówECTSwykćwzal
Biology: 1th degreezoc
Biology: 2nd degreezoc
Razem:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/