Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Nauki biologiczne - Szkoła Doktorska UKSW

Nauki biologiczne - Szkoła Doktorska UKSW (SzD-NB-DR)

Trzeciego stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki biologiczne.

Kształcenie odbywa się na podstawie programu kształcenia (stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UKSW nr 102/2019 z dnia 23 maja 2019 roku) oraz indywidualnego planu badawczego opracowywanego przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (podstawowe elementy i założenia indywidualnego planu badawczego znajdują się w załączniku nr 2 do wspomnianej Uchwały). Link do uchwały: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4334

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/