Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia - studia II stopnia stacjonarne

Archeologia - studia II stopnia stacjonarne (WS-AR-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Archeologia jest przygotowany do wykonywania zawodu archeologa i podjęcia pracy w placówkach naukowych,muzeach,w służbie ochrony zabytków,archiwach i ośrodkach dokumentacji przy urzędach konserwatorskich.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Archeologia II stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Program studiów określono Uchwałą nr 135/2016 Rady Wydziału WNHiS z dnia 9 maja 2016 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archeologia I rokECTSwykćwkonsemzal
Archeology of landscapee
Archeologia prowincji rzymskich230e
Archeologia świata biblijnego230 lub *e
Archeologia świata biblijnego-ćwiczeniazal
Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych-ćw.zoc
Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych-wykłade
Celts in Europee
Egiptologia I230e
Podstawy GIS dla archeologów-kwBasics of geodesy, cartography and GISzoc
Historia, teoria i metodologia archeologii II. Współczesne orientacje badawcze w archeologii430zoc
Klasyczna antropologia kulturowa i etnografia Słowian dla archeologów I.zoc
Klasyczna antropologia kulturowa i etnografia Słowian dla archeologów- ćwzoc
Kopalnie krzemienia a osadnictwo i gospodarka w epokach kamienia i brązu.e
Seminarium magisterskie I rok II stopień415 lub 30zoc
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki330zoc
Neolityzacja Polski w oczach tubylców-wyk.mone
Seminarium ogólnezoc
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym V. Planowanie przestrzennezoc
Razem:176060