Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Early pre-school and student support adaptation difficulties (cultural differences, changing educational environment) (WNP-P-EPiW)

(in Polish: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego))
postgraduate studies
part-time programmes, 3 semesters
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/