Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Postgraduate studies-Oligofrenopedagogika-teaching and education of disabilities > Oligophrenopedagogy - teaching and education of intellectually disabled

Oligophrenopedagogy - teaching and education of intellectually disabled (WNP-P-PSONiW)

(in Polish: Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie)
postgraduate studies
part-time programmes, 3 semesters
Language: unknown
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych