Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Italian philology > Philology: Italian philology specialty full-time second-cycle studies

Philology: Italian philology specialty full-time second-cycle studies (WH-F-FW-2)

(in Polish: Filologia: specjalność filologia włoska - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time, 2 years
Language: Polish

Filologia włoska II stopnia

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska II stopnia jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury włoskiej, teorii literatury, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz doskonalenie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od poziomu C1 do poziomu C2.

Na kierunku dostępne są dwie specjalizacje:

·specjalizacja translatorska – umożliwia pozyskanie unikalnych kompetencji zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, w obszarze przekładu literackiego oraz tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych;

·specjalizacja metodyczna – zapewnia bogatą ofertę kursów metodycznych przygotowujących do pracy jako lektor języka włoskiego.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w instytucjach kultury, redakcjach, wydawnictwach, w międzynarodowych korporacjach, w mediach, jak również we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – w ambasadach, konsulatach.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the second-cycle studies in Philology: Italian philology specialty full-time second-cycle studies as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 33/2018 of 19 April 2018. Studies plan program approved by Resolution of the Council of of Humanities of UKSW No. 52/2018 of 14 May 2018 on establishing the program for the second-cycle full time studies in Philology: Italian philology specialty.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/