Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Italian philology > Philology: Italian philology specialty full-time first-cycle studies

Philology: Italian philology specialty full-time first-cycle studies (WH-F-FW-1)

(in Polish: Filologia: specjalność filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time, 3 years
Language: Polish

Filologia włoska I stopnia

Celem kształcenia na kierunku filologia włoska I stopnia jest zdobycie wiedzy z zakresu literatury włoskiej, historii i kultury Półwyspu Apenińskiego oraz nabycie kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1.

Na kierunku dostępne są moduły do wyboru

·Turystyka kulturowa Włoch – umożliwia poznanie historii włoskiej kuchni, specjalistycznego słownictwa z zakresu sztuki i turystyki, zagadnień związanych ze współczesną sztuką włoską;

·Włoskie artes – moduł poświęcony tematyce artystycznej w obszarze m.in. włoskiego kina, teatru, opery;

·Edytorstwo dla italianistów – moduł przeznaczony dla osób zainteresowanych rynkiem książki, przekładami literatury włoskiej, obejmujący praktyczne zajęcia z redagowania tekstów oraz przybliżający edytorstwo literatury włoskiej różnych epok.

W trakcie studiów na filologii włoskiej można skorzystać z bogatej oferty uczelni partnerskich we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w instytucjach kultury, w mediach, w redakcjach, wydawnictwach, szkołach językowych, międzynarodowych korporacjach, w których wykorzystuje się język włoski, we włoskich i polskich włoskich instytucjach państwowych – ambasadach, konsulatach.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and post-graduate studies.

Teaching standards

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies for the first-cycle studies in Philology: Italian philology specialty full-time first-cycle studies as approved by the resolution of the UKSW Senate No. 66/2015 of 22 May 2015. Studies plan program approved by Resolution of the Council of of Humanities of UKSW No. 21/2015 of 13 April 2015 on establishing the program for the first-cycle full time studies in Philology: Italian philology specialty.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
sem - Seminar
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Filologia: specjalność filologia włoska - II rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics 360zoc
Practical Italian Language Acquisition - Vocabulary130zoc
Practical Italian Language Acquisition - Listening and Conversation 130zal
Practical Italian Language Acquisition - Written Statements130zal
Descriptive Grammar of Italian230e
Descriptive Grammar of Italian230zoc
Italian-Polish Cultural Relationships230zoc
Introduction to Italian Art History230e
Literary Analysis: Seicento and Settecento230zoc
Modern Italian History330e
Latin230e
Practical Stylistics230zoc
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics 330e
Practical Italian Language Acquisition - Listening and Conversation 130e
WH-F-FWI-2-EGZ
Intellectual property protection115zoc
Literary Analysis: Ottocento230zoc
History of Philosophy230zal
History of Philosophy230e
BA Seminar33030zal
660zoc
Physical education060zal
Przedmioty specjalizacyjne dla filologii włoskiej93060zoc
660zoc
Total:58195390180603030
(in Polish) Filologia: specjalność filologia włoska - III rokECTSlectclkonlek_nowprsemsemliexam
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics, Vocabulary 260zal
Practical Italian Language Acquisition - Grammar, Pragmatics, Vocabulary260e
Practical Italian Language Acquisition - Introduction to Translation230zoc
Practical Italian Language Acquisition - Oral Statements230zal
Practical Italian Language Acquisition - Oral Communication230e
Practical Italian Language Acquisition Examination (3rd year)1*e
Contemporary Italian History330zoc
Literary Analysis: Novecento430e
History of Italian Language330e
Italian Media33030e
Literary Analysis: Contemporary Literature21515zoc
BA Seminar430zal
BA Seminar530zal
660
Przedmioty specjalizacyjne dla filologii włoskiej106060zoc
Praktyki6120zoc
Total:5712028516512060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/